Spaanse kinderen, de meest tevreden van de OESO

Hoe is het leven? is de titel van het welzijnsmetingrapport 2015 dat net is uitgegeven door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze organisatie heeft de leefomstandigheden van de inwoners van de verschillende OESO-landen onderzocht, met bijzondere aandacht voor het welzijn van kinderen en adolescenten. De belangrijkste conclusie van deze organisatie is dat Spaanse kinderen en adolescenten het meest tevreden zijn over hun leven en degenen die zich gezonder voelen, maar ook de stress benadrukken die door schooltaken aan deze groep wordt veroorzaakt.

10 aspecten die het welzijn van kinderen en adolescenten meten

Het rapport beschrijft tien basisaspecten van hun leven:


- Familievoorwaarden:
1. Inkomen en rijkdom
2. Werkgelegenheid en salaris
3. Huisvesting
4. Kwaliteit van het milieu

- Specifieke welzijnsvoorwaarden voor kinderen:
5. Gezondheid
6. Onderwijs en vaardigheden
7. Sociale relaties
8. Burgerbetrokkenheid en bestuur
9. Persoonlijke veiligheid
10. Subjectief welzijn

Welzijn onderzocht in OESO-landen

De resultaten van het rapport wijzen erop dat de meeste kinderen opgroeien in een vriendelijke sociale omgeving en dat velen van hen sociaal participatief zijn. In de OESO-landen leeft 1 op 7 kinderen in armoede en bijna 10% zegt slachtoffer te zijn van pesten op school. Volgens dit rapport zijn er 'opvallende ongelijkheden in het welzijn van kinderen die verband houden met de sociaaleconomische status van het gezin'.


1. Sociaal-economische situatie. Kinderen uit gezinnen met meer middelen hebben een betere gezondheid, hogere competenties, grotere maatschappelijke betrokkenheid en betere relaties met hun ouders en leeftijdsgenoten. Ongelijkheid van welvaart tussen volwassenen wordt een ongelijke kans voor hun kinderen. "Kinderen in Luxemburg, Noorwegen en Zwitserland hebben 6 keer meer besteedbaar inkomen dan het gemiddelde in Mexico, en Spanje ligt onder het gemiddelde.

2. Sterfgevallen door zelfverwonding. Het aantal zelf toegebrachte verwondingen per 100.000 kinderen in Spanje stijgt amper van nul kinderen. Dit is een van de laagste percentages in Griekenland, vergeleken met 2 kinderen per 100.000 uit Nieuw-Zeeland of Ierland, die het voortouw nemen. In gevallen van adolescenten tussen 15 en 19 jaar oud vinden we in Spanje 2 per 100.000 vergeleken met 17 in Nieuw-Zeeland of 14 in Ierland.


3. Roken. Het komt al vaker voor bij meisjes dan bij jongens, en bij alcoholgebruik liggen we iets boven het gemiddelde in de range van 13 tot 15 jaar.

4. PISA-leesscores. Ze benadrukken dat Japan en Zuid-Korea betere gemiddelden behalen, terwijl Chili en Mexico de laagste hebben. Spanje is het zevende land bij de staart van de 28e van de EU, en onder het gemiddelde van de OESO.

5. Inactiviteit onder jongeren. Jongeren tussen 15 en 19 jaar die in Spanje niet werken, studeren of in opleiding zijn - de beroemde ninis - zijn meer dan 10%, de vierde bij de staart. Alleen Turkije, Mexico en Italië overtreffen ons.

6. Schooltaken. De stress die de plichten bij onze kinderen genereren, zorgt ervoor dat we zorgwekkende posities innemen. Daarnaast zijn onze studenten tweede in de OESO (met meer dan 20%) die zeggen dat ze meer druk voelen voor huiswerk.

Zodat Spanje in een tussenpositie wordt geplaatst als alle indicatoren samen worden bekeken. En zelfs met alles worden onze eigen kinderen het meest tevreden gesteld met hun leven, gevolgd door Nederlandse en IJslandse kinderen.

Sara Pérez

Video: Ons Dorp - Nieuw-Dijk


Interessante Artikelen

Hoe te voorkomen dat er giftige kinderen zijn

Hoe te voorkomen dat er giftige kinderen zijn

Normaal gesproken komen kinderen die hun leeftijdsgenoten niet goed behandelen uit families waar de opvoedingsstijl een van de uitersten is, of gezaghebbend of toegeeflijk. Volgens de conclusies die...

Spelfouten bij kinderen, wanneer zijn ze normaal?

Spelfouten bij kinderen, wanneer zijn ze normaal?

Wanneer het is geschreven, moet het correct worden gedaan. Alles in dit leven heeft echter een periode van leren en de spelling Het zou niet minder worden. Iedereen heeft als kind spelfouten gehad en...